+976 - 70273346,    70273705
Монгол улсын хууль
Нэр Хавсралт
1 ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ
2 Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай татах