+976 - 70273346,    70273705
МУЗГ-ын тогтоол
Нэр Хавсралт
1 "Элэг бүтэн монгол" хөтөлбөр татах
2 Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого татах
3 "Эх, хүүхэд, НҮЭМ" үндэсний хөтөлбөр татах