+976 - 70273346,    70273705
ОРЧНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЛАБОРАТОРИ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ АВЛАА

Хүнс, байгаль орчны сорилтын лаборатори итгэмжлэлийн техникийн хорооны 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаар Төв аймгийн ЭМГ-ын орчны эрүүл мэндийн лабораторийг 

Стандарт хэмжил зүйн газрын даргын 2017оны 06 дугаар сарын 08 -ны өдрийн А/175 дугаар тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар сорилт гүйцэтгэх итгэмжлэлийг авсан.

НИЙТЭЛСЭН: 2017-07-06 18:20:00