+976 - 70273346,    70273705
Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
Нэр Хавсралт
1 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ татах