+976 - 70273346,    70273705
Тендерийн мэдээ
Нэр Хавсралт
1 2017 оны тендерийн тайлан татах
2 2016 онд худалдан авсан эм,эмнэлгийн хэрэгслийн тендерийн тайлан татах