+976 - 70273346,    70273705
Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл
2018 ОНД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦАА ДУУСАЖ, СУНГАЛТ ХИЙЛГЭХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД
...

2018-01-18 16:11:39

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН КОМИССЫН 4 -Р ХУРАЛДААНЫ ХУРАЛДЛАА.
...

2017-09-04 10:15:13

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН КОМИССЫН 3-Р ХУРАЛДААН ХУРАЛДЛАА.
...

2017-05-03 12:33:30

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН КОМИССЫН 2 -Р ХУРАЛДААН ХУРАЛДЛАА.
...

2017-03-09 16:30:37

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН КОМИССЫН 1-Р ХУРАЛДААН ХУРАЛДЛАА.
...

2017-01-30 12:25:27

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ҮЙЛ ЯВЦ
Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох үйл явц нь 2 үе шаттай явагдана....

2017-01-16 16:36:45

Дэлгэрэнгүй ...