+976 - 70273346,    70273705
Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ КОМИССЫН 3 ДУГААР ХУРАЛДААН ХУРАЛДЛАА.
...

2018-10-02 09:14:58

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ КОМИССЫН 2 ХУРАЛДААНЫ ШИЙДВЭР
...

2018-05-21 10:16:11

Дэлгэрэнгүй ...
ЗУУНМОД СУМАНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ, ЗӨВЛӨН ТУСАЛЛАА.
...

2018-05-20 17:57:25

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ КОМИССЫН 1 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН ХУРАЛДЛАА.
...

2018-02-23 13:35:40

Дэлгэрэнгүй ...
2018 ОНД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦАА ДУУСАЖ, СУНГАЛТ ХИЙЛГЭХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД
...

2018-01-18 16:11:39

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН КОМИССЫН 4 -Р ХУРАЛДААНЫ ХУРАЛДЛАА.
...

2017-09-04 10:15:13

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН КОМИССЫН 3-Р ХУРАЛДААН ХУРАЛДЛАА.
...

2017-05-03 12:33:30

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН КОМИССЫН 2 -Р ХУРАЛДААН ХУРАЛДЛАА.
...

2017-03-09 16:30:37

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН КОМИССЫН 1-Р ХУРАЛДААН ХУРАЛДЛАА.
...

2017-01-30 12:25:27

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ҮЙЛ ЯВЦ
Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох үйл явц нь 2 үе шаттай явагдана....

2017-01-16 16:36:45

Дэлгэрэнгүй ...