+976 - 70273346,    70273705
Фото мэдээ
Элэг бүтэн Монгол Үндэсний хөтөлбөрийн үзлэгийн мэдээ
Элэг бүтэн Монгол Үндэсний хөтөлбөрийн үзлэгийн мэдээлэл (сумдаар, хувиар)...

2017-12-28 21:56:01

Дэлгэрэнгүй ...
Осол гэмтлийн өвчлөл 2017
...

2017-12-18 15:11:01

Дэлгэрэнгүй ...
ТАЛАРХАЛ
Клиникийн профессор цол хүртсэн эмч нартаа талархал илэрхийлье....

2017-10-23 17:05:17

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалт
2017 оны хагас жилийн байдлаар эрүүл мэндийн салбарт 1,6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдээд байна....

2017-06-27 18:24:49

Дэлгэрэнгүй ...
Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн өдөрлөг - Төв аймагт
Өдөрлөгийн хүрээнд үзлэг шинжилгээнд давхардсан тоогоор 4060 иргэн хамрагдлаа....

2017-06-27 18:22:22

Дэлгэрэнгүй ...
Монголчууд хэт их давс хэрэглэж байна
ДЭМБ-ын зөвлөмж: Хоногт 5 граммаас бага давс хэрэглэ...

2017-04-06 11:37:35

Дэлгэрэнгүй ...