+976 - 70273346,    70273705
Магадлан
Магадлан итгэмжлэлд 2024 онд хамрагдах батлагдсан хуваарь
...

2023-11-13 11:11:11

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛД АМЖИЛТТАЙ ХАМРАГДЛАА.
...

2022-05-21 15:34:35

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ХУГАЦАА ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛААР СУНГАЛТ ХИЙГДЛЭЭ.
...

2021-11-19 12:50:37

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ХАНГАСАН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРС 2021.11.18-ны өдрийн А/707 тоот тушаал
...

2021-11-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ХАНГАСАН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРС 2021.06.30-ны өдрийн А/421 тоот тушаал
...

2021-06-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ХАНГАСАН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРС / 2021.04.14-НЫ ӨДРИЙН А/202 ТООТ ТУШААЛ /
...

2021-04-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧИЙН БАГТАЙ ХАМТРАН ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
...

2021-01-12 03:05:29

Дэлгэрэнгүй ...
2021 ОНД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛД ХАМРАГДАХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД
...

2021-01-12 03:04:30

Дэлгэрэнгүй ...
2020 ОНД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛД ХАМРАГДАХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД
...

2021-01-12 03:04:02

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨВ АЙМГИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУУЛЛАГУУДАД 2020 ОНД ХИЙСЭН ЯВЦЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
...

2021-01-12 03:03:38

Дэлгэрэнгүй ...