+976 - 70273346,    70273705
Орон нутгийн мэдээ
Талархал
...

2023-02-13 07:07:35

Дэлгэрэнгүй ...
Баяндэлгэр сумаас мэдээлж байна
...

2023-02-10 07:31:12

Дэлгэрэнгүй ...
Баяндэлгэр сумаас мэдээлж байна
...

2023-02-10 07:28:45

Дэлгэрэнгүй ...
ЗААМАР СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН 2023 ОНЫ 1-Р САРЫН ОНЦЛОХ АЖЛУУД
...

2023-02-03 01:22:33

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХАНГАЙ СУМАНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ, ДАДЛАГА” АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
...

2022-09-27 01:23:45

Дэлгэрэнгүй ...
"Өв соёлоор өртөөлөн алхъя"
...

2022-09-21 03:22:05

Дэлгэрэнгүй ...
“ЖИРЭМСНИЙ ХЯНАЛТЫН ЧАНАРЫГ ҮНЭЛЭХ НЬ” СЭДЭВТ БҮСЧИЛСЭН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
...

2020-01-20 02:24:48

Дэлгэрэнгүй ...
“ХҮҮХДЭД ЗОНХИЛОН ТОХИОЛДОХ ӨВЧНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭ” СЭДЭВТ БҮСЧИЛСЭН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
...

2020-01-20 02:06:56

Дэлгэрэнгүй ...
Заамар суманд зохион байгуулагдсан Нийгмийн салбарын байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөг, Халдварт болон ХБӨ-ний эрт илрүүлэг үзлэг хийгдлээ
...

2019-09-02 03:25:15

Дэлгэрэнгүй ...
Халдварт өвчний илрүүлэг үзлэг эхэллээ.
...

2019-08-20 04:30:24

Дэлгэрэнгүй ...