+976 - 70273346,    70273705
А318 ТЗ шинээр олгох, түдгэдлзүүлэх тухай