+976 - 70273346,    70273705
Эрүүл мэндийн хөтөлбөр
Нэр Хавсралт
1 Эрүүл шүд эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөр татах
2 Эрүүл шүд, эрүүл хүүхэд хөтөлбөрийн төлөвлөгөө татах
3 Осол гэмтлээс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр татах
4 Осол гэмтлийн хөтөлбөрийн төлөвлөгөө татах
5 Орчны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөрийн төлөвлөгөө татах
6 Орчны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр татах
7 Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн төлөвлөгөө татах
8 Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр татах
9 Эрүүл насжилт, настны эрүүл хөтөлбөрийн аймгийн төлөвлөгөө татах
10 Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн аймгийн төлөвлөгөө татах
11 Хүн амын хоол тэжээл хөтөлбөрийн аймгийн хөтөлбөр татах
12 хотжилт ба эрүүл мэнд хөтөлбөрийн аймгийн ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (1) татах
13 халдварт өвчнөөс сэргийлэх хянах хөтөлбөрийн аймгийн төлөвлөгөө татах
14 сэтгэцийн эрүүл мэнд хөтөлбөрийн аймгийн төлөвлөгөө татах
15 Хүн амын хоол тэжээл үндэсний хөтөлбөр татах
16 Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр татах
17 Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр татах
18 Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр татах
19 Хотжилт ба эрүүл мэнд татах
20 Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд татах