+976 - 70273346,    70273705
Ёс зүйн салбар хороо
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль
...

2023-11-09 02:36:23

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨВ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН
...

2020-03-01 16:42:53

Дэлгэрэнгүй ...
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм батлах тухай
...

2020-03-01 16:42:53

Дэлгэрэнгүй ...
Санал хүсэлт, өргөдөл хүлээн авах
...

2020-03-01 16:42:53

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
...

2020-03-01 16:42:53

Дэлгэрэнгүй ...