+976 - 70273346,    70273705
Зорилго, зорилт

АЛСЫН ХАРАА:

Олон улсын жишигт хүрсэн менежменттэй удирдах байгууллага байна

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Эрүүл мэндийн бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэгч байна

 

ҮНЭТ ЗҮЙЛ:

Монгол хүн

Манлайлал

Мэргэшсэн ур чадвар

Мэргэжлийн ёс зүй, чин сэтгэл

Менежменттэй хамтын ажиллагаа

 

УРИА:

“Эрүүл иргэн-Хөгжлийн гарц”

 

ЧАНАРЫН БОДЛОГО:

Эрүүл мэндийн салбарын тогтолцооны шинэчлэлийн хүрээнд оновчтой бодлого аргазүйгээр хангаж, мэргэшсэн чадварлаг хамт олон, дэвшилтэт технологиор тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулан, амьдралын зөв дадлыг иргэн бүрт хэвшүүлэх замаар хүн амын дундаж наслалтыг уртасгана.    

НИЙТЭЛСЭН: 2020-06-12 00:00:00