+976 - 70273346,    70273705
Худалдан авах ажиллагаа
Нэр Хавсралт
1 2023 оны худалдан авах ажиллагааний төлөвлөгөө татах
2 2022 оны худалдан авах ажиллагааний тайлан татах
3 2022 оны худалдан авах ажилаагааний төлөвлөгөө татах
4 Эрүүл мэндийн газрын 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө татах
5 Эрүүл мэндийн газрын 2017 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан татах
6 Эрүүл мэндийн газрын 2017 оны худалдан авах төлөвлөгөө татах
7 2017 оны тендерийн тайлан татах
8 2016 онд худалдан авсан эм,эмнэлгийн хэрэгслийн тендерийн тайлан татах