+976 - 70273346,    70273705
2023 ОНД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦАА ДУУСАЖ, СУНГАЛТ ХИЙЛГЭХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД

Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах байгууллагууд хугацаа дуусахаас 30 хоногоос доошгүй хугацааны өмнө ЭМС-ын 2023 оны А/383 дугаар тушаалын 4 хавсралтад заасан баримт бичгийн бүрдлийн дагуу бүрдүүлэн ЭМГ-ын ТЗОК-ын ажлын албанд ирүүлж хамтран ажиллана уу

                               2024 онд Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусч сунгалт хийлгэх байгууллагууд

Байгууллагын нэр

Үйл ажиллагааны чиглэл

Дуусах хугацаа

1

"Буудайн үндэс" ХХК

"Энх төгөл" мэдрэлийн эмнэлэг

2024.02.02

2

Ган эм дэлгэрэх" ХХК

Ган эм дэлгэрэх" эмийн сан

2024.02.02

3

"Шинэ ажин" ХХК

"Элбэг" эмийн сан

2024.02.02

4

Хойд арцат" ХХК

"Жаргалан" эмийн сан

2024.02.10

5

"Заамар чансаа" ХХК

"Заамар чансаа" эмийн сан

2024.04.25

6

Буйлст хайрхан" ХХК

"Далантүрүү" эмийн сан

2024.04.28

7

"Загалын овоо "ХХК

"Дарцаг" сувилал

2024.06.24

8

“Оюут ян” ХХК

“Оюут ян” эмийн сан

2024.07.07

9

“Цагаан-Уул” ХХК

"Баян тун" эмийн сан

2024.07.07

10

"Дэвсэн булаг рашаан" ХХК

 

"Дэвсэнбулаг" сувилал

2024.07.29

 

11

Угтаалцайдам СЭМТ-ийн дэргэдэх эмийн сан

Эмийн сан

2024.09.12

 

12

“Ган-дөш”

Хиймэл шүдний үйлдвэр

2024.11.07

13

"Чандмань арцаг" ХХК

"Арцаг" эмийн сан

2024.11.07

14

"Дөрвөн мөнх ундрал" ХХК

 

"Дөрвөн мөнх ундрал" эмэгтэйчүүдийн клиник эмнэлэг

2024.12.13

15

“Өрнийн бэрс” ХХК

 

"Better Mind" нойргүйдэл, сэтгэл заслын эмнэлэг

2024.12.13

16

“Ази фарм” ХХК

“Ази фарм” эмийн сан

2024.12.13

17

ШШГЕГ-ын харъяа 417 дугаар хаалттай хорих  анги

ШШГЕГ-ын харъяа 417 дугаар хаалттай хорих  ангийн эмнэлэг

2024.12.13

 

18

"ДЭБИ" ХХК

ДЭБИ эмийн сан

2024.12.13

19

"Хан жаргалант ирээдүй" ХХК

"Билгүүн" эмийн сан

2024.12.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ЭМГ-ын дэргэдэх ТЗОК-ын Ажлын алба

 

НИЙТЭЛСЭН: 2024-01-05 11:02:15