+976 - 70273346,    70273705
ТӨВ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАРТ 2021 ОНД ХЭРЭГЖСЭН ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Төслийн нэр

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага

Үйл ажиллагааны чиглэл

Эх үүсвэр, санхүүжүүлсэн хэмжээ

Хэрэгжих хугацаа

Хөрөнгийн эх үүсвэр

Хэмжээ /сая.төг/

Эхлэх

Дуусах

1

“ХДХВ, Сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх түүнийг эмчлэх үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх”

Эрүүл мэндийн газар, аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг

Орон нутагт сүрьеэгийн тохиолдлын хавьтлын хяналт, илрүүлэг үзлэг зохион байгуулалттай хийх

Глобаль сан

5.500.000

2021.02.25

2021.10.30

2

“КОВИД-19 цартахлын эсрэг Төв аймгийн хариу арга хэмжээний чадавхийг бэхжүүлэх”

Эрүүл мэндийн газар

КОВИД-19 цартахлын эсрэг Төв аймгийн хариу арга хэмжээний явцад үнэлгээ хийх, хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх, ТУТ-ны төлөвлөгөө шинэчлэн засварлах

ДЭМБ

139.650.000

2021.11.15

2021.12.31

 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-11-05 00:00:00