+976 - 70273346,    70273705
Засаг даргын захирамж
Нэр Хавсралт
1 Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн комисс томилох тухай татах
2 Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай татах
3 Аймгийн засаг даргын захирамж А/434 татах
4 Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2019-2021 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө /2019 оны А439/ татах
5 "Цусны даралтаа тогтмол хянаж хэвшицгээе" аян зохион байгуулах тухай татах
6 Шагналын жишиг хэмжээ тогтоох тухай /ЭМДБ, ЭАБ/ татах
7 ТАНЫ ЭРҮҮЛ МЭНД- ТАНЫ ГАРТ татах
8 Хөтөлбөр батлах тухай /Эмэгтэйчүүд, хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих/ татах
9 Эрүүл мэндийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах удирдамж татах
10 "Элэг бүтэн Төв аймагчууд" хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг нэгдсэн удирдлагаар хангах ажлын хэсэг, ажиллах удирдамж татах
11 Ажилтай орлоготой иргэний урианы жил"-ийн тэргүүний сум байгууллага шалгаруулах болзол хангах тухай татах
12 "Нийгмийн эрүүл мэндийн өдөр"-ийг эрчимжүүлэх тухай татах