+976 - 70273346,    70273705
Ажлын байрны талаарх мэдээлэл
Нэр Хавсралт
1 Эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчийн ёс зүйн хэм хэмжээ татах
2 ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ татах
3 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ татах
4 Аймгийн эрүүл мэндийн газрын бүтэц үйл ажиллагааны чиглэл татах
5 Эрүүл мэндийн газрын бүтэц, ажил албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн тогтоох тухай татах