+976 - 70273346,    70273705
Төсөв
Нэр Хавсралт
1 Эрүүл мэндийн газрын 2023 оны төсөв татах
2 Эрүүл мэндийн газрын 2022 оны төсөв татах
3 ЭМГ-ын 2021 оны төсөв татах
4 Сумын ЭМТөвүүдийн 2020 төсөв татах
5 2020 Төсвийн сар улиралын хуваарь татах