+976 - 70273346,    70273705
Хэлтэс
Удирдлага төлөвлөлт санхүүгийн хэлтэс
...

2020-03-01 16:42:53

Дэлгэрэнгүй ...
Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс
...

2020-03-01 16:42:53

Дэлгэрэнгүй ...
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хэлтэс
Утас: 70272622...

2020-03-01 16:42:53

Дэлгэрэнгүй ...
Хяналт шалгалтын хэлтэс
...

2020-03-01 16:42:53

Дэлгэрэнгүй ...
Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ мэдээллийн хэлтэс
...

2020-03-01 16:42:53

Дэлгэрэнгүй ...