+976 - 70273346,    70273705
Эрүүл мэндийн стратеги
Нэр Хавсралт
1 Давсны хэрэглээг бууруулах стратегийн аймгийн төлөвлөгөө татах
2 Монгол улсын хүн амын насжилтын асуудлаарх үндэсний стратеги татах
3 Давсны хэрэглээг бууруулах үндэсний стратеги татах