+976 - 70273346,    70273705
Сарын мэдээ
ЭМГ-ЫН 10 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
Эрүүл мэндийн газрын 10 дугаар сарын мэдээ...

2023-11-10 15:14:47

Дэлгэрэнгүй ...
ЭМГ-ЫН 9 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ
Эрүүл мэндийн газрын 09 дүгээр сарын мэдээ...

2023-10-12 15:15:48

Дэлгэрэнгүй ...
ЭМГ-ЫН 8 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
Эрүүл мэндийн газрын 08 дугаар сарын мэдээ...

2023-09-05 15:18:15

Дэлгэрэнгүй ...
ЭМГ-ЫН 7 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
ЭМГ-ын 07 дугаар сарын мэдээ...

2023-08-15 15:15:20

Дэлгэрэнгүй ...
ЭМГ-ЫН 6 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
Эрүүл мэндийн газрын 06 дугаар сарын мэдээ...

2023-07-05 15:15:12

Дэлгэрэнгүй ...
ЭМГ-ЫН 5 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
Эрүүл мэндийн газрын 05 дугаар сарын мэдээ...

2023-06-10 12:54:52

Дэлгэрэнгүй ...
ЭМГ-ЫН 4 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ
...

2023-04-26 00:45:47

Дэлгэрэнгүй ...
ЭМГ-ЫН 3 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ
...

2023-04-18 01:58:42

Дэлгэрэнгүй ...
ЭМГ-ЫН 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
...

2023-04-18 01:57:56

Дэлгэрэнгүй ...
ЭМГ-ЫН 1 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ
...

2023-02-10 07:51:50

Дэлгэрэнгүй ...