+976 - 70273346,    70273705
Эрүүл мэндийн хөтөлбөр
Нэр Хавсралт
1 Эрүүл насжилт, настны эрүүл хөтөлбөрийн аймгийн төлөвлөгөө татах
2 Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн аймгийн төлөвлөгөө татах
3 Хүн амын хоол тэжээл хөтөлбөрийн аймгийн хөтөлбөр татах
4 хотжилт ба эрүүл мэнд хөтөлбөрийн аймгийн ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (1) татах
5 халдварт өвчнөөс сэргийлэх хянах хөтөлбөрийн аймгийн төлөвлөгөө татах
6 сэтгэцийн эрүүл мэнд хөтөлбөрийн аймгийн төлөвлөгөө татах
7 амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах хөтөлбөрийн аймгийн төлөвлөгөө татах
8 Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах хөтөлбөрийн аймгийн дэд хөтөлбөр татах
9 Хүн амын хоол тэжээл үндэсний хөтөлбөр татах
10 Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр татах
11 Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр татах
12 Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр татах
13 Хотжилт ба эрүүл мэнд татах
14 Сэтгэцийн эрүүл мэнд татах
15 Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд татах
16 Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах татах