+976 - 70273346,    70273705
ЭМГ-ын даргын тушаал
Нэр Хавсралт
1 Хөтөлбөр, стратегийн жагсаалт татах
2 "Эрүүл мэнд-Ээлтэй орчин" аян зохион байгуулах тухай а/61 тоот татах
3 2017 оныг Нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих жил болгох тухай а/52 тоот тушаал татах