+976 - 70273346,    70273705
ЭМГ-ын даргын тушаал
Нэр Хавсралт
1 Тусгай зөвшөөрлийн комисс байгуулах тухай татах
2 Мэргэжлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл татах
3 Төслийн багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай А/13 татах
4 Хөтөлбөр, стратегийн жагсаалт A/04 татах
5 "Эрүүл мэнд-Ээлтэй орчин" аян зохион байгуулах тухай а/61 тоот татах
6 Нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих жил болгох тухай а/52 тоот тушаал татах