+976 - 70273346,    70273705
Засаг даргын захирамж
Нэр Хавсралт
1 Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2019-2021 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө /2019 оны А439/ татах
2 "Цусны даралтаа тогтмол хянаж хэвшицгээе" аян зохион байгуулах тухай татах
3 Шагналын жишиг хэмжээ тогтоох тухай /ЭМДБ, ЭАБ/ татах
4 ТАНЫ ЭРҮҮЛ МЭНД- ТАНЫ ГАРТ татах
5 Хөтөлбөр батлах тухай /Эмэгтэйчүүд, хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих/ татах
6 Эрүүл мэндийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах удирдамж татах
7 "Элэг бүтэн Төв аймагчууд" хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг нэгдсэн удирдлагаар хангах ажлын хэсэг, ажиллах удирдамж татах
8 Ажилтай орлоготой иргэний урианы жил"-ийн тэргүүний сум байгууллага шалгаруулах болзол хангах тухай татах
9 "Нийгмийн эрүүл мэндийн өдөр"-ийг эрчимжүүлэх тухай татах