+976 - 70273346,    70273705
Сайдын тушаал
Нэр Хавсралт
1 Журам батлах тухай /Төлөөлөн удирдах зөвлөлд ажиллах гишүүн/ татах
2 Вакцины хуваарийг батлах тухай татах
3 Бодлого, хөтөлбөр, стратеги хүчингүй болгосон жагсаалт татах