+976 - 70273346,    70273705
Сайдын тушаал
Нэр Хавсралт
1 Эхийн сүүгээр хооллохыг дэмжих "10 алхам"-ыг хэрэгжүүлэх заавар /2019 оны A290/ татах
2 Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, эрүүл ажлын байр шалгаруулах журам татах
3 Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 2017.05 татах
4 Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 2017.01 татах
5 Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай /Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 8 жагсаалт/ татах
6 Журам батлах тухай /Төлөөлөн удирдах зөвлөлд ажиллах гишүүн/ татах
7 Вакцины хуваарийг батлах тухай татах
8 Бодлого, хөтөлбөр, стратеги хүчингүй болгосон жагсаалт татах
9 Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай /Магадлан итгэмжлэл/ татах
10 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай татах