+976 - 70273346,    70273705
Сайдын тушаал
Нэр Хавсралт
1 Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, эрүүл ажлын байр шалгаруулах журам татах
2 Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 2017.05 татах
3 Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 2017.01 татах
4 Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай /Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 8 жагсаалт/ татах
5 Журам батлах тухай /Төлөөлөн удирдах зөвлөлд ажиллах гишүүн/ татах
6 Вакцины хуваарийг батлах тухай татах
7 Бодлого, хөтөлбөр, стратеги хүчингүй болгосон жагсаалт татах
8 Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай /Магадлан итгэмжлэл/ татах
9 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай татах