+976 - 70273346,    70273705
Төсөв
Нэр Хавсралт
1 Төв аймаг Эрүүл мэндийн газрын 2017 оны батлагдсан төсвийн санхүүжилтийн хуваарь татах