+976 - 70273346,    70273705
Ёс зүйн салбар хороо
ТӨВ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН
...

0000-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм батлах тухай
...

0000-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Санал хүсэлт, өргөдөл хүлээн авах
...

0000-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
...

0000-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...