+976 - 70273346,    70273705
2021 ОНД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦАА ДУУСАЖ, СУНГАЛТ ХИЙЛГЭХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД

Эрүүл мэндийн байгууллагын нэр

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар

Дуусах хугацаа

Сунгагдсан хугацаа

1. Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа сувиллууд:

1

"Замтын булаг" сувилал

 

ЭХ-12/17/1740

 

2021.04.12

 

2026.04.12

2

"Мөнхжин " сувилал

 

ЭХ-10/17/1730

 

2021.04.27

 

 

3

"Загалын овоо "ХХК, Дарцаг сувилал

 

ЭХ-10/17/1731

 

2021.06.24

 

 

4

"Дэвсэнбулаг" сувилал

 

ЭХ-15/17/1771

 

2021.07.29

 

 

5

"Гурван хонгор" сувилал

 

ЭХ-15/17/1770

 

2021.07.29

 

Цуцлах

6

"Рай  цэлгэр" сувилал

ЭХ-07/17/1711

2020.09.27

 

7

Ар жанчивлан рашаан сувилал

 

ЭХ-03/17/1678

 

2021.10.01

 

 

8

"Өвөр  жанчивлан "рашаан сувилал

 

ЭХ-02/17/1661

 

2021.10.01

 

 

9

"Задгай цагаан" рашаан сувилал

 

ЭХ-03/17/1679

 

2021.10.01

 

 

10

"Хатантуул" сувилал

ЭХ-14/17/1761

2020.11.12

 

11

Ахмад анстны үндэсний төв

 

ЭСХ-14/17/1765

 

2021.11.12

 

 

12

"Элстэй" сувилал

ЭХ-12/17/1743

2020.12.05

 

2. Хувийн эмийн сангууд:

1

"Заамар чансаа"эмийн сан

 

ЭСХ-12/17/1748

 

2021.04.25

 

 

2

"Далантүрүү" эмийн сан

 

ЭСХ-02/17/1670

 

2021.04.28

 

 

3

"Сод үжин" эмийн сан

 

ЭСХ-14/17/1757

 

2021.07.08

 

 

 

4

"Бүрэн арвижих дэлгэрэх" эмийн сан

 

ЭСХ-15/17/1774

 

2021.07.29

 

 

5

Болд трейд Импекс эмийн сан

 

ЭСХ-07/17/1713

 

2021.10.05

 

 

6

"РТА" эмийн сан

 

ЭСХ-08/17/1719

 

2021.10.22

 

 

7

"Арцаг"эмийн сан

 

ЭСХ-02/17/1671

 

2021.11.07

 

 

8

"Билгүүн" эмийн сан

 

ЭСХ-05/17/1899

 

2021.12.23

 

 

9

"Эрхэст ариун Од" эмийн сан

 

ЭСХ-12/17/1753

 

2021.12.29

 

3.Эмнэлгүүд: / хувийн /

 

1

"СОСУ" ХХК

 

АҮХ-18/17/1788

 

2021.05.14

 

 

2

"Нандиухай" хүүхэд, дүрс оношилгооны эмнэлэг

 

ЭХ-15/17/1772

 

2021.07.29

 

 

3

"Аксион" мэдрэлийн ортой эмнэлэг

 

ЭХ-03/17/1682

 

2021.10.22

 

 

4

Болдцагаан шүдний эмнэлэг

 

ЭХ-14/17/1765

 

2020.11.12

 

 

5

Хиймэл шүдний үйлдвэр

 

ЭХ-02/17/1677

 

2021.11.07

 

 

4. Эмнэлгүүд  /төрийн /

 

 

 

 

 

1

Баянчандмань СЭМТ

 

ЭУ-02/17/1625

2021.07.01

 

2

Эрдэнэсант СЭМТ

 

ЭСУ-02/17/1639

2021.07.01

 

3

Аргалант СЭМТ

 

ЭУ-02/17/1616

    2021.12.17

 

4

Алтанбулаг СЭМТ

 

ЭУ-02/17/1614

 

     2021.12.17

 

 

5

Баруун -Зуунмод ӨЭМТ

 

ЭХ-02/17/1610

     2021.12.26

 

5. Эмийн сангууд / ЭЭС/

1

Баянчандмань СЭМТөв

 

ЭСУ-04/17/1688

2021.07.01

 

2

Алтанбулаг СЭМТөв

 

ЭСУ-04/17/1686

2021.12.17

 

3

Баянжаргалан СЭМТөв

 

ЭСУ-02/17/1645

2021.12.17

 

4

Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын ЭМТөв

 

ЭСУ-02/17/1639

 

2021.07.01

 

 

6.Цэргийн ангиуд

1

Зэвсэгт хүчний 119 ангийн эмнэлэг

 

 

ЭУ-18/17/1791

2021.06.19

 

2

Зэвсэгт хүчний 311 ангийн эмнэлэг

ЭУ-18/17/1790

2021.06.19

 

3

Зэвсэгт хүчний 016 ангийн эмнэлэг

ЭУ-18/17/1792

2021.06.19

 

Нийт сувилал-11, хувийн эмийн сан-9, хувийн эмнэлэг-5, эмнэлэг-5, ЭЭС-4,цэргийн анги-3

Нийт -37 ЭМБ

 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-06-24 12:39:06