+976 - 70273346,    70273705
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛД АМЖИЛТТАЙ ХАМРАГДЛАА

       Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу Шинжээч нарын баг, Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн баг хамтран Төв аймгийн 4 эрүүл мэндийн байгууллагад 2019 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 20 -ны өдрүүдэд ажиллаж, эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 07 тоот тушаалаар батлагдсан магадлан итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлтээр сумын 2 эрүүл мэндийн төв, 2 сувиллыг  үнэлэн, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.Магадлан итгэмжлэлд Өндөрширээт, Сэргэлэн сумын ЭМТөвүүд, Батсүмбэр сумын нутагт байрлах Мөнхжин сувилал, Баянчандмань сумын нутагт байрлах Замтын булаг сувиллууд хамрагдлаа.

Сумдын Засаг дарга, орон нутгийн удирдлагууд магадлан итгэмжлэлийн үйл явцтай биечлэн оролцож, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарын ололт, дутагдалтай талаар Магадлангийн шинжээчийн өгч байгаа дүгнэлттэй танилцлаа.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-05-30 06:29:15