+976 - 70273346,    70273705
ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР УГТААЛЦАЙДАМ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ЗӨВЛӨН ТУСЛАЛАА.

        Угтаалцайдам сумын Эрүүл мэндийн төвд Эрүүл мэндийн газрын  ЭТХ-ийн дарга Б.Энхтуяа, мэргэжилтэн Б.Эрдэнэцэцэг нар тус төвийн дарга Нарантунгалагийн хүсэлтийн дагуу удирдлага, төлөвлөлт, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, тусламж үйлчилгээний чанарын талаар зөвлөн тусалж, ажлын байрны сургалт зохион байгууллаа.  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгэээний чанарт үнэлгээ хийн, СЭМТөвийн Чанарын баг, Халдвар хяналтын баг, Сувилахуйн баг, Дотоод хяналтын баг, Эрсдлийн багуудын үйл ажиллагааг үнэлэн зөвлөн тусалсан. Өвчний түүх, сувилахуйн түүхийн хөтлөлтөд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллалаа.

 

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-05-30 06:43:51