+976 - 70273346,    70273705
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ХАНГАЖ 2 СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ, 2 СУВИЛАЛ АМЖИЛТТАЙ МАГАДЛАГДЛАА

              Өндөрширээт, Сэргэлэн сумын Эрүүл мэндийн төвүүд, “Замтын булаг хайрхан” ХХК-ны  “Замтын булаг” сувилал, “ЭНХБ” ХХК-ны “Мөнхжин” сувилал магадлан шинжлэх шалгуур үзүүлэлтийг амжилттай хангаж, ЭМС-ын 2019 оны А/ 313 тоот тушаалаар  3-4 жилээр магадлан итгэмжлэгдлээ.

Эрүүл мэндийн байгууллагын нэрс

Батламжийн дугаар, хувь

Магадлан итгэмжлэгдсэн хугацаа

Магадлан итгэмжлэл эхлэх он, сар, өдөр

Магадлан итгэмжлэл дуусах он, сар, өдөр

1

Өндөрширээт сумын ЭМТөв

 

3 жил

2019.04.18

2022.04.18

2

Сэргэлэн сумын ЭМТөв

 

3 жил

2019.04.01

2022.04.01

3

“Замтын булаг хайрхан” ХХК-ны  “Замтын булаг” сувилал

 

4 жил

2019.05.15

2023.05.15

4

“ЭНХБ” ХХК-ны “Мөнхжин” сувилал

 

4 жил

2019.05.15

2023.05.15

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-07-07 01:20:13