+976 - 70273346,    70273705
Нийтээр дагаж мөрдөх журам
Нэр Хавсралт
1 ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, НӨХӨН ОЛГОХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ЖУРАМ татах