+976 - 70273346,    70273705
ТӨВ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАРТ 2020 ОНД ХЭРЭГЖСЭН ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Төслийн нэр

Үйл ажиллагааны чиглэл

Төслийн эх үүсвэр

Санхүүжүүлэх хөрөнгийн хэмжээ /сая төг/

Хэрэгжих хугацаа

 

Эхлэх

Дуусах

1

Унд, ахуйн ус ба хуванцар сав

Иргэдэд чиглэсэн мэдээлэл сургалт сурталчилгаа хийх, стандартын шаардлага хангасан усны саваар хангах

Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ

8,9 сая төгрөг

2020.02 сар

2020.09 сар

2

Гамшгийн үеийн бэлэн байдлыг хангах

АНЭ, 5 сумын ЭМТөвд гамшгийн үеийн бэлэн байдлыг хангахаар хувийн хамгаалах хэрэгслээр хангах

Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ

6.5 сая төгрөг

2020.03.10

2020.06.10

3

Сүрьеэгийн илрүүлэг үзлэгт иргэдийг хамруулах нь

Уул уурхай, бичил уурхай эрхлэгчдийг  Сүрьеэгийн эрт илрүүлэг үзлэгт хамруулах

Глобал сан

6.799.1760

2020.09.10

2020.09.30

4

Сүрьеэгийн илрүүлэг үзлэгт иргэдийг хамруулах нь

10 сумын Эрсдэлт бүлгийн хүн амыг сүрьеэгийн эрт илрүүлэг үзлэгт хамруулах

Глобал сан

18.453.600

2020.11.05

2020.12

 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-01-22 04:26:24