+976 - 70273346,    70273705
Ажлын байрны талаарх мэдээлэл
Нэр Хавсралт
1 Аймгийн эрүүл мэндийн газрын бүтэц үйл ажиллагааны чиглэл татах
2 Эрүүл мэндийн газрын бүтэц, ажил албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн тогтоох тухай татах