+976 - 70273346,    70273705
Төв аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын сул ажлын байрны мэдээлэл 2019-06-12

Төв аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын сул ажлын байрны мэдээлэл

 

2019.06.12

Нэгжийн нэр

Тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материал, хугацаа

Сул ажлын байрны тоо

1

Баян СЭМТ

 

 

 

Тавигдах шаардлага

- Мэргэжлийн чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн байх

- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөртэй байх

- Багаар ажиллах болон ачаалал даах чадвартай байх

Бүрдүүлэх материал

-Мэргэжлийн чиглэлээр төгссөн их сургуулийн диплом, үнэмлэх

-Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

-Төрийн албан хаагчийн анкет, цээж зураг

Хугацаа

Орон тоог нөхөгдөх хүртэл хугацаанд нээлттэй.

Эмийн санч, багийн эмч

2

Баяндэлгэр СЭМТ

Багийн эмч

3

Батсүмбэр СЭМТ

Багийн эмч

4

Баян-Өнжүүл  СЭМТ

Их эмч, эх баригч, сувилагч-3, лаборант

5

Баянчандмань СЭМТ

Сувилагч 1

6

Баянхангай СЭМТ

Сувилагч-2

7

Баянцогт СЭМТ

Их эмч, сувилагч-2, багийн эмч

8

Борнуур СЭМТ

НЭМА, багийн эмч

9

Бүрэн СЭМТ

Багийн эмч - 2

10

Дэлгэрхаан СЭМТ

Их эмч-2, сувилагч

11

Мөнгөнморьт СЭМТ

Лаборант, эх баригч

12

Өндөрширээт

Эмийн санч

13

Сэргэлэн СЭМТ

Лаборант /түр орон тоо/

14

Заамар СЭМТ

Сувилагч

15

Сүмбэр СЭМТ

Вакционатор, лаборант, эмийн санч

16

Угтаал СЭМТ

Багийн эмч

17

Цээл СЭМТ

Багийн эмч – 2, эх баригч, Сувилагч - 2

18

Эрдэнэ СЭМТ

Их эмч, эмийн санч

19

Эрдэнэсант СЭМТ

Их эмч-1, Шүдний эмч-1, Сувилагч-2

20

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг

 

АНЭ-ийн хүний нөөцийн ажилтан Батгэрэл 70272294, 88845552 утсаар холбогдож мэдээлэл авна уу.

Орон тоог нөхөгдөх хүртэл хугацаанд нээлттэй.

-     Нярайн эмч

-     Мэдээгүйжүүлгийн эмч

-     Яаралтай түргэн тусламжийн эмч

-     Эмгэг судлалын эмч

-     Хоол зүйч

-     Сувилагч -  10


Эрүүл мэндийн салбарт байгаа дутагдалтай орон тоо – Ажлын байраар

Ажлын байрны нэр

Дутагдалтай орон тоо

1

Их эмч

-       Ерөнхий мэргэжлийн эмч-  13

-       Шүдний эмч - 1

-       Нярайн эмч- 1

-       Мэдээгүйжүүлгийн эмч - 1

-       Сэхээн эрчимт эмчилгээний эмч - 1

-       Яаралтай түргэн тусламжийн эмч - 1

-       Халдвартын эмч /түр орон тоонд/ - 1

-       Эмгэг судлалын их эмч – 1                             

20

2

Сувилагч

30

3

Багийн эмч

15

4

Эмийн санч

7

5

Эх баригч

2

6

Лаборант

5

7

Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан

3

8

Статистикч эмч

1

9

Хоол зүйч

1

10

Нян судлагч эмч

1

Нийт орон тоо

85


Нэгтгэсэн: Эрүүл мэндийн газрын хүний нөөцийн мэргэжилтэн Б.Долгорсүрэн

Ахмад настны үндэсний төв- Дотрын эмч, настны эмч, мэдрэлийн эмч, сэргээн засахын эмч, чанарын менежер, халдвар судлаач, хоол зүйч эмч, эм зүйч, сэргээн засахын сувилагч, уламжлалтын сувилагч, ерөнхий мэргэжлийн сувилагч, хөдөлмөр засалч, хөдөлгөөн засалч, өдрийн сувилагч, ахлах сувилагч 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-06-12 04:08:44