+976 - 70273346,    70273705
Эрүүл мэндийн хөтөлбөр
Эрүүл шүд эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөр
...

2021-01-11 04:30:26

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл шүд, эрүүл хүүхэд хөтөлбөрийн төлөвлөгөө
...

2021-01-11 04:29:18

Дэлгэрэнгүй ...
Осол гэмтлээс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр
...

2021-01-11 04:28:00

Дэлгэрэнгүй ...
Осол гэмтлийн хөтөлбөрийн төлөвлөгөө
...

2021-01-11 04:27:01

Дэлгэрэнгүй ...
Орчны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөрийн төлөвлөгөө
...

2018-03-09 10:36:05

Дэлгэрэнгүй ...
Орчны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр
...

2018-03-09 10:35:11

Дэлгэрэнгүй ...
Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн төлөвлөгөө
...

2018-03-09 10:34:15

Дэлгэрэнгүй ...
Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
...

2018-03-09 10:32:49

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл насжилт, настны эрүүл хөтөлбөрийн аймгийн төлөвлөгөө
...

2017-07-06 18:39:33

Дэлгэрэнгүй ...
Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн аймгийн төлөвлөгөө
...

2017-07-06 18:38:37

Дэлгэрэнгүй ...