+976 - 70273346,    70273705
ЭМГ-ын даргын тушаал
эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай А/18
...

2023-05-16 11:11:11

Дэлгэрэнгүй ...
Тусгай зөвшөөрлийн комисс байгуулах тухай
...

2022-12-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Мэргэжлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
...

2021-07-07 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Төслийн багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай А/13
...

2018-03-12 15:41:01

Дэлгэрэнгүй ...
Хөтөлбөр, стратегийн жагсаалт A/04
...

2018-03-12 15:33:46

Дэлгэрэнгүй ...
"Эрүүл мэнд-Ээлтэй орчин" аян зохион байгуулах тухай а/61 тоот
Эрүүл мэндийн ажилтнуудын дунд зохион байгуулах “ЭРҮҮЛ МЭНД–ЭЭЛТЭЙ ОРЧИН“ аяны удирдамж...

2017-04-21 11:39:24

Дэлгэрэнгүй ...
Нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих жил болгох тухай а/52 тоот тушаал
...

2017-04-06 13:52:34

Дэлгэрэнгүй ...