+976 - 70273346,    70273705
Засаг даргын захирамж
Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн комисс томилох тухай
...

2022-11-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай
...

2022-06-02 05:40:17

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн засаг даргын захирамж А/434
...

2021-07-22 13:15:47

Дэлгэрэнгүй ...
Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2019-2021 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө /2019 оны А439/
...

2019-08-05 09:42:06

Дэлгэрэнгүй ...
"Цусны даралтаа тогтмол хянаж хэвшицгээе" аян зохион байгуулах тухай
...

2019-07-24 08:51:46

Дэлгэрэнгүй ...
Шагналын жишиг хэмжээ тогтоох тухай /ЭМДБ, ЭАБ/
...

2019-07-24 03:30:19

Дэлгэрэнгүй ...
ТАНЫ ЭРҮҮЛ МЭНД- ТАНЫ ГАРТ
...

2017-09-19 13:54:13

Дэлгэрэнгүй ...
Хөтөлбөр батлах тухай /Эмэгтэйчүүд, хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих/
...

2017-07-20 18:05:47

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах удирдамж
Аймгийн Засаг даргын 2017,05,08-ны өдрийн А/269 тоот захирамж...

2017-05-08 17:21:21

Дэлгэрэнгүй ...
"Элэг бүтэн Төв аймагчууд" хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг нэгдсэн удирдлагаар хангах ажлын хэсэг, ажиллах удирдамж
...

2017-05-05 10:27:34

Дэлгэрэнгүй ...