+976 - 70273346,    70273705
Сайдын тушаал
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/343
...

2023-11-11 16:12:13

Дэлгэрэнгүй ...
Халдварт өвчний тохиолдлыг тандах журам батлах тухай А/527
...

2023-11-09 09:27:26

Дэлгэрэнгүй ...
Түр заавар шинэчлэн батлах тухай /КОВИД-19/ А/36
...

2023-11-09 09:26:14

Дэлгэрэнгүй ...
Заавар батлах тухай /Зооноз/ А/161
...

2023-11-09 09:23:59

Дэлгэрэнгүй ...
Заавар батлах тухай /Тарваган тахал/ А/160
...

2023-11-09 09:19:25

Дэлгэрэнгүй ...
Журам, заавар батлах тухай /БЗДХ/ А/133
...

2023-11-09 09:18:00

Дэлгэрэнгүй ...
Элэг бүтэн Монгол арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай А/577
...

2023-11-09 09:17:11

Дэлгэрэнгүй ...
Халдварт өвчинтөй тэмцэх сэргийлэх төлөвлөгөө батлах тухай (2022-2025) А/528
...

2023-11-09 09:15:56

Дэлгэрэнгүй ...
Журам батлах тухай /Томуу/ А/373
...

2023-11-09 09:14:42

Дэлгэрэнгүй ...
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээтэй холбоотой халдварыг тандах заавар батлах тухай А/539
...

2023-11-09 09:13:58

Дэлгэрэнгүй ...