+976 - 70273346,    70273705
ТӨВ АЙМГИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУУЛЛАГУУДАД 2020 ОНД ХИЙСЭН ЯВЦЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
НИЙТЭЛСЭН: 2021-01-12 03:03:38