+976 - 70273346,    70273705
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ХУГАЦАА ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛААР СУНГАЛТ ХИЙГДЛЭЭ.

Эрүүл мэндийн сайдын  2021 оны 04 дүгээр сарын 14-ны өдрийн а/202 тоот тушаалаар Батсүмбэр СЭМТөв, Баянхангай СЭМТөв, Жаргалант СЭМТөв, Сүмбэр СЭМТөв, Угтаалцайдам СЭМТөв, Эрдэнэсант СЭМТөв, Борнуур СЭМТөв, Аргалант СЭМТөв, Баруун-Зуунмод ӨЭМТөвүүд 2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр хүртэл 1 жилээр магадлан итгэмжлэлийн хугацаа сунгагдлаа.

Эрүүл мэндийн сайдын  2021 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн а/421 тоот тушаалаар Өрмөн уул ХХК-ны Хайрын билэг-2 сувилал 2022 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдөр хүртэл 1 жилээр магадлан итгэмжлэлийн хугацаа сунгагдлаа.

Эрүүл мэндийн сайдын  2021 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн а/707 тоот тушаалаар Баяндэлгэр СЭМТөв 2024 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр хүртэл 3 жилээр магадлан итгэмжлэлийн хугацаа сунгагдлаа.

 

                                     ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС

 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-11-19 12:50:37