+976 - 70273346,    70273705
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ХАНГАСАН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРС / 2021.04.14-НЫ ӨДРИЙН А/202 ТООТ ТУШААЛ /

Эрүүл мэндийн байгууллагын нэрс

Батламжийн дугаар, хувь

Магадлан итгэмжлэгдсэн хугацаа

Магадлан итгэмжлэл эхлэх он, сар, өдөр

Магадлан итгэмжлэл дуусах он, сар, өдөр

1

Батсүмбэр СЭМТөв

168/2021

1 жил

2021.04.18

2022.04.18

2

Баянхангай СЭМТөв

169/2021

1 жил

2021.04.18

2022.04.18

3

Жаргалант СЭМТөв

170/2021

1 жил

2021.04.18

2022.04.18

4

Сүмбэр СЭМТөв

171/2021

1 жил

2021.04.18

2022.04.18

5

Угтаалцайдам СЭМТөв

172/2021

1 жил

2021.04.18

2022.04.18

6

Эрдэнэсант СЭМТөв

173/2021

1 жил

2021.04.18

2022.04.18

7

Борнуур СЭМТөв

174/2021

1 жил

2021.04.18

2022.04.18

8

Аргалант СЭМТөв

175/2021

1 жил

2021.04.18

2022.04.18

9

Баруун-Зуунмод ӨЭМТөв

176/2021

1 жил

2021.04.18

2022.04.18

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-04-14 00:00:00