+976 - 70273346,    70273705
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ХАНГАСАН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРС 2021.06.30-ны өдрийн А/421 тоот тушаал

10

Хайрын билэг 2 сувилал

276/2021

1 жил

2021.06.24

2022.06.24

 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-06-30 00:00:00