+976 - 70273346,    70273705
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ХАНГАСАН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРС 2021.11.18-ны өдрийн А/707 тоот тушаал

1

Баяндэлгэр сумын ЭМТөв

345/2021

3 жил

2021.10.02

2024.10.02

 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-11-18 00:00:00