+976 - 70273346,    70273705
БАЯНЧАНДМАНЬ СУМАНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ЭХ БАРИХ, ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЦОГЦ ҮЗЛЭГ ХИЙЛЭЭ

2024.05.24 нд Баян суманд Эрүүл мэндийн газар Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч С.Батцэцэг , Баянчандмань сумын эх баригч, эмч, эмнэлгийн ажилчидтай хамтран эх барих эмэгтэйчүүдийн цогц үзлэгийг зохион байгууллаа. Үзлэгийн үр дүнд:  

• Эрхтэн тогтолцооны эмгэгтэй жирэмсэн эмэгтэй-5
• Одоогийн жирэмсний явцад эмгэг байдал илэрсэн жирэмсэн эмэгтэй-3 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмчийн үзлэгт хамрагдсан.
• Нөхөн үржихүйн насны өртөмтгий бүлгийн өрх толгойлсон, амьжиргааны түвшин доогуур, эрхтэн тогтолцооны эмгэгтэй 15 эмэгтэйчүүдийг жирэмснээс сэргийлэх арга хэрэгслийн талаар зөвлөгөө өгч жирэмснээс сэргийлэх аргыг
хэрэглэсэн. 8 эмэгтэйд суулгац, 7 эмэгтэйд ерөндөг тавьж зөвлөгөө өгсөн.
ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС
НИЙТЭЛСЭН: 2024-05-27 15:42:14