+976 - 70273346,    70273705
ЗААМАР СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН 2023 ОНЫ 1-Р САРЫН ОНЦЛОХ АЖЛУУД
  1. Эрүүл мэндийн төвийн албан хаагчдын хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалж баталгаажуулах, ажилтнуудын хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудлыг дэс дараатай шийдвэрлэх зорилгын хүрээнд хамтын гэрээ байгууллаа.
  2. Төв аймгийн Жаргалант сумын эрүүл мэндийн төвийн хүсэлтийн дагуу холбогдох эмч, мэргэжилтнүүд очиж хамтран ажиллаж туршлага солилцож байгууллагын стратеги төлөвлөгөө, менежмент, эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт, нийгмийн эрүүл мэндийн ажлуудаар зөвлөгөө өгч ажиллалаа.
  3. 2022.01.15-ны өдөр сумын ард иргэдийн дунд “Эрүүл агаар эм” уриан дор цасны баяр зохион байгууллаа. Үйл ажиллагаанд 22 багийн 110 тамирчин нийт 150 иргэн хамрагдсан.

НИЙТЭЛСЭН: 2023-02-03 01:22:33