+976 - 70273346,    70273705
Баяндэлгэр сумаас мэдээлж байна
Баяндэлгэр сумын Эрүүл мэндийн төвийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд Байдлаг 1-р багийн ГАЛТАЙ БУЛНАЙ хэсгээр
- Товлолын дархлаажуулалт
- Ахмад настан, 0-5 насны хүүхдийн гэрийн эргэлт
- Иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох ажлыг зохион байгуулж, нийт 17 өрх айлаар орж 43 иргэнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг газар дээр нь хүргэж ажиллаа.
НИЙТЭЛСЭН: 2023-02-10 07:28:45