+976 - 70273346,    70273705
Халдварт өвчний илрүүлэг үзлэг эхэллээ.

           Глобаль сангийн дэмжлэгтэй сүрьеэгийн төсөл, Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр  Монголын Сумын эмч, мэргэжилтнүүдийн холбоотой хамтран  Эрүүл мэндийн  газар, Нэгдсэн эмнэлгийн эмч мэргэжилтнүүд   Заамар, Алтанбулаг, Борнуур, Сүмбэр   сумдад үйл ажиллагаа явуулж буй  уул уурхай, хувиараа ашигт малтмал эрхлэгчид, хүн амд   сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчин,  бруцеллёзын   илрүүлгийн үзлэгийг  8 дугаар сарын 19-ны өдрөөс  9 дүгээр сарын 15- ны өдрийн  хооронд зохион байгуулна. 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-08-20 04:30:24