+976 - 70273346,    70273705
Төв аймгийн эрүүл мэндийн салбарын эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний сул орон тоо
Сумдын нэрс Их эмч УАУ их эмч ЭМД их эмч Эрчимт эмчилгээний их эмч Дурангийн эмч  Лабораторийн эмч Шүдний эмч Бариа заслын сувилагч нярайн сувилагч  Сувилагч Статистикч НЭМА Лаборант Эх баригч Багийн эмч Эмийн санч Нягтлан
1 Алтанбулаг                   1 түр     1        
2 Аргалант                      1 1   1      
3 Архуст                   1              
4 Батсүмбэр 1                 1         1    
5 Баян                   1         1 1 1
6 Баяндэлгэр 1                 2              
7 Баянжаргалан                                  
8 Баян-Өнжүүл 1                 2     1        
9 Баянхангай   1 түр               1              
10 Баянцагаан 1                 1     1   1    
11 Баянцогт 1                 2 1   1        
12 Баянчандмань 1                 1              
13 Борнуур 2 1         1     1 1 1     3   1
14 Бүрэн  1                           2    
15 Дэлгэрхаан 1                         1 1    
16 Жаргалант 2                           3    
17 Лүн                       1 түр          
18 Мөнгөнморьт                   1   1     1    
19 Өндөрширээт                           1 1    
20 Сүмбэр   1                 1   1        
21 Сэргэлэн                             1    
22 Угтаалцайдам 1                                
23 Эрдэнэ 1                 2   1 1   1    
24 Эрдэнэсант             1                    
25 Нэгдсэн эмнэлэг      1 1 1 1   1 2 2              
Нийт  14 3 1 1 1 1 2 1 2 20 4 6 6 3 16 1 2
                                     
  Дээрх ажлын байруудад ажиллах сонирхолтой эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд Төв аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Хүний нөөцийн мэргэжилтэн                          Т.Билгүүнтэй холбогдоно уу? Утас: 99174058
 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2022-12-22 02:18:28